DEKHO NURANI TARA LYRICS

Dekho nurani tara
Paigam khushi ka laya
Dekho nurani tara
Paigam khushi ka laya

Mariyam ki aankh ka tara
Aaya aaya aaya aaya
Mariyam ki aankh ka tara
Aaya aaya aaya aaya
Dekho nurani tara
Paigam khushi ka laya

    •    Shafi hai jahan hai Yeshu
Munji hai jahan hai Yeshu
Music…….
Shafi hai jahan hai Yeshu
Munji hai jahan hai Yeshu
Aaka hai jahan hai Yeshu
Aaka hai jahan hai Yeshu
Kismat ka chamka Sitara
Aaya aaya aaya aaya
Kismat ka chamka Sitara
Aaya aaya aaya aaya
Dekho nurani tara
Paigam khushi ka laya

    •    Jag ka who taranhara
Bebas ka wohi sahara
Music…..
Jaga ka wo taranhara
Bebas ka wohi sahara
Naiya ka khevanhara
Naiya ka khevanhara
Kafi hai uska ishara
Aaya aaya aaya aaya
Kafi hai uska ishara
Aaya aaya aaya aaya

Dekho nurani tara
Paigam khushi ka laya
Mariyam ki aankh ka tara
Aaya aaya aaya aaya
Dekho nurani tara
Paigam khushi ka laya

 

  प्रभु इस गीत के द्वारा आप सब को आशीष दे