top of page

Aaya Hai Yeshu Aaya Hai - Chords & Notes Chart

Updated: Dec 16, 2020

Download the Chords and Notes Chart of "Aaya Hai Yeshu Aaya Hai"
Aaya Hai Yeshu Aaya Hai - Easy Piano:Key
.
Download • 938KB


Key: F major

Chords Used: F, C, Bb, Eb


CHORDS


Chorus

C F

Aaya Hai Yeshu Aaya Hai

C F

Aaya Hai Yeshu Aaya Hai

F Eb C F

Mukat Le Saath Aaya Hai

F Eb C F

Mukat Le Saath Aaya Hai


Verse 1

F Bb F

Jangal Mein Mangal Doot Mile Gaate (x2)

C F

Jai Jai Ho Prabhu Jai Jai Ho (x2)

F Eb C F

Shanti Mel Laya Hai (x2)


Verse 2

F Bb F

Dekhan Gadariye Chale Raat Mein (x2)

C F

Dooton Se Sun Ke, Dooton Se (x2)

F Eb C F

Masih Mariyam Ka Jaaya Hai (x2)


Verse 3

F Bb F

Poorab Desh Se Chale Majoosi (x2)

C F

Taare Se Dekho Taare Se (x2)

F Eb C F

Pata Yeshu Ka Paaya Hai (x2)


Verse 4

F Bb F

Yerusalem Ja Poochan Laage (x2)

C F

Kis Ghar Ji Raja Kis Ghar Ji (x2)

F Eb C F

Mukat Ka Raja Aaya Hai (x2)


Verse 5

F Bb F

Daas Suna Jab Prem Masih Ka (x2)

C F

Tan Man Se Logon, Tan Man Se (x2)

F Eb C F

Sharan Yeshu ki Aaya Hai (x2)


NOTES


Chorus

Aaya Hai Yeshu Aaya Hai

G G A Bb A G F G F E F

Aaya Hai Yeshu Aaya Hai

G G A Bb A G F G F E F

Mukat Le Saath Aaya Hai

F F G F Eb D C D E F

Mukat Le Saath Aaya Hai

F F G F Eb D C D E F


Verse 1

Jangal Mein Mangal Doot Mile Gaate (x2)

F F G Bb Bb Bb Bb Bb A G Bb A G

Jai Jai Ho Prabhu Jai Jai Ho (x2)

G G A Bb A G F G F E F

Shanti Mel Laya Hai (x2)

F F G F Eb D C D E F


Verse 2

Dekhan Gadariye Chale Raat Mein (x2)

F F G Bb Bb Bb Bb Bb A G Bb A G

Dooton Se Sun Ke, Dooton Se (x2)

G G A Bb A G F G F E F

Masih Mariyam Ka Jaaya Hai (x2)

F F G F Eb D C D E F


Verse 3

Poorab Desh Se Chale Majoosi (x2)

F F G Bb Bb Bb Bb Bb A G Bb A G

Taare Se Dekho Taare Se (x2)

G G A Bb A G F G F E F

Pata Yeshu Ka Paaya Hai (x2)

F F G F Eb D C D E F


Verse 4

Yerusalem Ja Poochan Laage (x2)

F F G Bb Bb Bb Bb Bb A G Bb A G

Kis Ghar Ji Raja Kis Ghar Ji (x2)

G G A Bb A G F G F E F

Mukat Ka Raja Aaya Hai (x2)

F F G F Eb D C D E F


Verse 5

Daas Suna Jab Prem Masih Ka (x2)

F F G Bb Bb Bb Bb Bb A G Bb A G

Tan Man Se Logon, Tan Man Se (x2)

G G A Bb A G F G F E F

Sharan Yeshu ki Aaya Hai (x2)

F F G F Eb D C D E F

2,165 views0 comments

Comentários


bottom of page