Search

Gehre Pyar Se Tune Pyar Kiya - Chords & Notes Chart

Updated: Oct 2, 2019

Scale - Dm


CHORDS


Verse 1

Dm Bb C Dm

Gehre pyar se tune pyar kiya

Dm Bb C Dm

Gehre pyar se tune pyar kiya

Bb C Dm Maa se gehra hai pyar tera Bb C Dm

Maa se gehra hai pyar tera


Pre Chorus

Dm C

Tu dhanya hai sarv-shresth hai

Bb Dm Tere jaisa nahi aur koyi Dm C

Tu dhanya hai sarv-shresth hai

Bb Dm Tere jaisa nahi aur koyi


Chorus

Dm Bb

Hallelujah Hallelujah

Bb C Hallelujah Hallelujah

Dm Bb Hallelujah Hallelujah

Bb Dm Hallelujah Hallelujah

Verse 2

Dm Bb C Dm

Tujhe main kabhi bhulunga nahi Dm Bb C Dm

Tujhe main kabhi bhulunga nahi

Bb C Dm Tere saath saath main chalunga

Bb C Dm Ek noor ke samaan rahunga

Pre Chorus

Dm C

Tu dhanya hai sarv-shresth hai

Bb Dm Tere jaisa nahi aur koyi Dm C

Tu dhanya hai sarv-shresth hai

Bb Dm Tere jaisa nahi aur koyi


Chorus

Dm Bb

Hallelujah Hallelujah

Bb C Hallelujah Hallelujah

Dm Bb Hallelujah Hallelujah

Bb Dm Hallelujah Hallelujah


NOTES


Verse 1

Gehre pyar se tune pyar kiya

A A D A Bb G G C G A Gehre pyar se tune pyar kiya

A A D A Bb G G C G A Maa se gehra hai pyar tera

A G F F G A G E D C D Maa se gehra hai pyar tera

A G F F G A G E D C D

Pre Chorus

Tu dhanya hai sarv-shresth hai

F E D F G G F E G Tere jaisa nahi aur koyi

G A Bb Bb Bb Bb C G A Tu dhanya hai sarv-shresth hai

F E D F G G F E G Tere jaisa nahi aur koyi

G A Bb Bb Bb Bb C G A

Chorus

Hallelujah Hallelujah

A C D F E C C D Hallelujah Hallelujah

A C D F E C C E Hallelujah Hallelujah

A C D F E C C D Hallelujah Hallelujah

A C D F E C C D

Verse 2

Tujhe main kabhi bhulunga nahi

A A D A Bb G G C G A Tujhe main kabhi bhulunga nahi

A A D A Bb G G C G A Tere saath saath main chalunga

A G F G A G E D C D Ek noor ke samaan rahunga

A G F G A G E D C D

Pre Chorus

Tu dhanya hai sarv-shresth hai

F E D F G G F E G Tere jaisa nahi aur koyi

G A Bb Bb Bb Bb C G A Tu dhanya hai sarv-shresth hai

F E D F G G F E G Tere jaisa nahi aur koyi

G A Bb Bb Bb Bb C G A

Chorus

Hallelujah Hallelujah

A C D F E C C D Hallelujah Hallelujah

A C D F E C C E Hallelujah Hallelujah

A C D F E C C D Hallelujah Hallelujah

A C D F E C C D
1,759 views0 comments
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2014 Regi & Shawn Web Creations. All rights reserved. Yeshu Ke Geet

Tags : Hindi Christian Lyrics, Hindi Gospel Music, Christian Songs, Christian Videos, Urdu Christian Songs, Punjabi Christian Songs, Hindi Gospel Songs, Hindi Christian Devotional Songs, Hindi Christian Lyrics, Ernest Mall, Hindi Christmas Songs, Tamil Christian Songs, Hindi evangelist, Hindi Songs, Hindi Christian FM, Hindi Christian TV, Tamil Christian Song, Hindi Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs, Telugu Christian Songs, Telugu evangelist, Telugu Songs, Telugu Christian FM, Telugu Christian TV, Telugu Christian Devotions, Telugu Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs.