top of page

Param Pita Ki Hum Stuti Gaye - Easy Chords & Notes Chart for Piano/Keyboard | YESHU KE GEETKey: G maj

Chords used: G, C, D


CHORDS


CHORUS:

G C G

Param Pita ki Hum Stuti Gaye

G D G

Wahi Hai Jo Bachata Hamein

G D C D

Saare Paapon Ko Karta Kshama

G D C D

Saare Rogon Ko Karta Changa

VERSE 1:

G C G

Dhanyawad De Uske Aanganon Mein

G D G

Anand Se Aayein Uske Charnon Mein

G D C D

Sang Geet Gaa Kar Khushi Se

G D C D

Mukti Ki Chattan Ki Jai Lalkarein

VERSE 2:

G C G

Wahi Hamara Hai Param Pita

G D G

Taras Khata Hai Sarv Sada

G D C D

Poorab Se Pashchim Hai Jitni Door

G D C D

Utni Hi Door Kiye Hamare Kusoor

VERSE 3:

G C G

Maa Ki Tarah Usne Di, Tasalli

G D G

Duniya Ke Khatron Mein Choda Nahi

G D C D

Khalis Doodh Kalaam Ka Diya

G D C D

Aur Di Hamesha Ki Zindagi

VERSE 4:

G C G

Charwahe Ki Manind Dhoonda Usne

G D G

Papon ki Kheench Se Nikaala Hamein

G D C D

Ham Ko Bachane Ko Jaan Apni Di

G D C D

Taaki Haath Mein Ham Uske Rahein


VERSE 5:

G C G

Ghosle Ko Baar-Baar Todkar Usne

G D G

Chaha Ki Seekhein Ham Udna Usse

G D C D

Paron Par Uthaya Ukaab Ki Tarah

G D C D

Taaki Ham Ko Chot Na Lagein


NOTES


CHORUS:

Param Pita ki Hum Stuti Gaye

D D B C D D D E E E D

Wahi Hai Jo Bachata Hamein

G A B B A G F# A G

Saare Paapon Ko Karta Kshama

B B A B B C C B B A

Saare Rogon Ko Karta Changa

B B A G G F# G F# E D B C

VERSE 1:

Dhanyawad De Uske Aanganon Mein

D D B C D D D E E E D

Anand Se Aayein Uske Charnon Mein

G A A B B A G F# A G

Sang Geet Gaa Kar Khushi Se

B B A B B C B A

Mukti Ki Chattan Ki Jai Lalkarein

B B B B A G G F# G F# E D B C

VERSE 2:

Wahi Hamara Hai Param Pita

D B C D D D E E E E D

Taras Khata Hai Sarv Sada

G A A B B A G F# A G

Poorab Se Pashchim Hai Jitni Door

B B B A B B C C B A

Utni Hi Door Kiye Hamare Kusoor

B B B B A G G G F# G F# E D B C

VERSE 3:

Maa Ki Tarah Usne Di, Tasalli

D B C D D D E E E D

Duniya Ke Khatron Mein Choda Nahi

G G A A B B B A G F# A G

Khalis Doodh Kalaam Ka Diya

B B B A B B C B B A

Aur Di Hamesha Ki Zindagi

B B B A G G F# G F# E D B C

VERSE 4:

Charwahe Ki Manind Dhoonda Usne

D D B C D D D E E E D

Papon ki Kheench Se Nikaala Hamein

G A A B B A G F# A G

Ham Ko Bachane Ko Jaan Apni Di

B B B A B B C B B A

Taaki Haath Mein Ham Uske Rahein

B B A G G F# G F# E D B C


VERSE 5:

Ghosle Ko Baar-Baar Todkar Usne

D B C D D E E E D

Chaha Ki Seekhein Ham Udna Usse

G A A B B A G G F# A G

Paron Par Uthaya Ukaab Ki Tarah

B B B B A B B C B B A

Taaki Ham Ko Chot Na Lagein

B B A G F# G F# E D B C

2,632 views0 comments

Comments


bottom of page