top of page

Senao Ka Yahowa - Easy Guitar Chords with Strumming Pattern | Yeshu Ke GeetCapo: 1st Fret

Chords Used: F#m, E, D

Strumming Pattern: D DUDU DU


Chorus

F#m E

Senao ka Yahowa hamare sang sang hai

E F#m Yakub ka Parmeshwar hamara ooncha gadh hai


Verse 1

F#m E

Jisne akash banaya

E F#m jisne prithwi banayi

F#m E Jo sarvashaktiman Prabhu hai

D E F#m woh Yahowa hamare sang sang hai


Verse 2

F#m E

Samundar ko jisne dobhaga

E F#m Jangal mein marg nikala

F#m E Jo wayde ko karta hai poora

D E F#m woh Yahowa hamare sang sang hai


Verse 3

F#m E

Lazar ko jisne jilaya

E F#m Zakai ko jisne bachaya

F#m E jiske liye sabkuch hai sambhav

D E F#m woh Yahowa hamare sang sang hai

1,098 views0 comments

Commenti


bottom of page