top of page

Woh Sataya Gaya - Chords & Notes Chart

Updated: Aug 6, 2021

Download the Chords and Notes Chart here :

Woh Sataya Gaya Chords & Notes Chart
.pdf
Download PDF • 1.82MB

Key : F

Chords Used : F, Bb, Gm, C, Eb


CHORDS


INTRO

F, Bb, Eb, F

F, Bb, Eb, F

Eb, F


VERSE 1

F Bb Gm C F

Woh sataya gaya, toh bhi sahata raha

F C Bb F

Hamare papo ka bojh, Yeshu par lada gaya


F Bb Gm C F

Woh sataya gaya, toh bhi sahata raha

F C Bb C F

Hamare papo ka bojh, Yeshu par lada gaya


CHORUS

Bb C

Vadh hua memna dhanyavad,

F Bb

Yeshu tujhe aadar mahima,

Gm C F

Yeshu raja tera rajya yug yug rahey


VERSE 2

F Bb Gm C F

Krus par latka diya, shrapit tujhko mana gaya,

F C Bb F

hamare adharmo ke karan, Yeshu tu kuchala gaya


F Bb Gm C F

Krus par latka diya, shrapit tujhko mana gaya,

F C Bb C F

hamare adharmo ke karan, Yeshu tu kuchala gaya


VERSE 3

F Bb C F

Sulee par chada kar bhi, phir se tu jeevit hua,

Bb F Bb C F

hara diya shaitan ko,chudane har insan ko


F Bb C F

Sulee par chada kar bhi, phir se tu jeevit hua,

F C Bb C F

hara diya shaitan ko,chudane har insan ko


NOTES


INTRO

C Bb A C Bb A D D F D F D

Eb D C Eb D C F F

C Bb A C Bb A D D F D F D

Eb D C Eb D C F F

C D Eb

Eb D C Eb D C F F


VERSE 1

Woh sataya gaya, toh bhi sahata raha

A A A G A Bb, Bb Bb D C B C

Hamare papo ka bojh, Yeshu par lada gaya

C A A A A G F G, F E D E F Bb A Ab A


Woh sataya gaya, toh bhi sahata raha

C C C Bb A Bb, Bb Bb D C B C

Hamare papo ka bojh, Yeshu par lada gaya

C A A A A G F G, F E D E F A G F F


CHORUS

Vadh hua memna dhanyvad,

F F G A Bb Bb D D E

Yeshu tujhe aadar mahima,

E E F G A G A C C D

Yeshu raja tera rajya yug yug rahey

D D E F G G A G E, E E D E F


VERSE 2

Krus par latka diya, shrapit tujhko mana gaya

A A A G A Bb, Bb Bb Bb Bb D C B C

hamare adharmo ke karan, Yeshu tu kuchala gaya

C A A A A G F G G, A Bb Bb D C B C


Krus par latka diya, shrapit tujhko mana gaya

A A A G A Bb, Bb Bb Bb Bb D C B C

hamare adharmo ke karan, Yeshu tu kuchala gaya

C A D C D E F A G, A Bb G G G G F F


VERSE 3

Sulee par chada kar bhi, phir se tu jeevit hua

F F F F F E Eb D, E E E E D E F

hara diya shaitan ko,chudane har insan ko

F Bb Bb Bb C A Ab A, F D E F A G F F

Sulee par chada kar bhi, phir se tu jeevit hua

A A A A A G A Bb, Bb Bb Bb D C B C

hara diya shaitan ko,chudane har insan ko

C A A A A G F G, F D E F A G F F1,593 views0 comments

Comments


bottom of page