Search

Woh Sataya Gaya - Chords & Notes Chart

Download the Chords and Notes Chart here :

Woh Sataya Gaya Chords & Notes Chart
.pdf
Download PDF • 1.82MB

Key : F

Chords Used : F, Bb, Gm, C, Eb


CHORDS


INTRO

F, Bb, Eb, F

F, Bb, Eb, F

Eb, F


VERSE 1

F Bb Gm C F

Woh sataya gaya, toh bhi sahata raha

F C Bb F

Hamare papo ka bojh, Yeshu par lada gaya


F Bb Gm C F

Woh sataya gaya, toh bhi sahata raha

F C Bb C F

Hamare papo ka bojh, Yeshu par lada gaya


CHORUS

Bb C

Vadh hua memna dhanyavad,

F Bb

Yeshu tujhe aadar mahima,

Gm C F

Yeshu raja tera rajya yug yug rahey


VERSE 2

F Bb Gm C F

Krus par latka diya, shrapit tujhko mana gaya,

F C Bb F

hamare adharmo ke karan, Yeshu tu kuchala gaya


F Bb Gm C F

Krus par latka diya, shrapit tujhko mana gaya,

F C Bb C F

hamare adharmo ke karan, Yeshu tu kuchala gaya


VERSE 3

F Bb C F

Sulee par chada kar bhi, phir se tu jeevit hua,

Bb F Bb C F

hara diya shaitan ko,chudane har insan ko


F Bb C F

Sulee par chada kar bhi, phir se tu jeevit hua,

F C Bb C F

hara diya shaitan ko,chudane har insan ko


NOTES


INTRO

C Bb A C Bb A D D F D F D

Eb D C Eb D C F F

C Bb A C Bb A D D F D F D

Eb D C Eb D C F F

C D Eb

Eb D C Eb D C F F


VERSE 1

Woh sataya gaya, toh bhi sahata raha

A A A G A Bb, Bb Bb D C B C

Hamare papo ka bojh, Yeshu par lada gaya

C A A A A G F G, F E D E F Bb A Ab A


Woh sataya gaya, toh bhi sahata raha

C C C Bb A Bb, Bb Bb D C B C

Hamare papo ka bojh, Yeshu par lada gaya

C A A A A G F G, F E D E F A G F F


CHORUS

Vadh hua memna dhanyvad,

F F G A Bb Bb D D E

Yeshu tujhe aadar mahima,

E E F G A G A C C D

Yeshu raja tera rajya yug yug rahey

D D E F G G A G E, E E D E F


VERSE 2

Krus par latka diya, shrapit tujhko mana gaya

A A A G A Bb, Bb Bb Bb Bb D C B C

hamare adharmo ke karan, Yeshu tu kuchala gaya

C A A A A G F G G, A Bb Bb D C B C


Krus par latka diya, shrapit tujhko mana gaya

A A A G A Bb, Bb Bb Bb Bb D C B C

hamare adharmo ke karan, Yeshu tu kuchala gaya

C A D C D E F A G, A Bb G G G G F F


VERSE 3

Sulee par chada kar bhi, phir se tu jeevit hua

F F F F F E Eb D, E E E E D E F

hara diya shaitan ko,chudane har insan ko

F Bb Bb Bb C A Ab A, F D E F A G F F

Sulee par chada kar bhi, phir se tu jeevit hua

A A A A A G A Bb, Bb Bb Bb D C B C

hara diya shaitan ko,chudane har insan ko

C A A A A G F G, F D E F A G F F188 views0 comments
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2014 Regi & Shawn Web Creations. All rights reserved. Yeshu Ke Geet

Tags : Hindi Christian Lyrics, Hindi Gospel Music, Christian Songs, Christian Videos, Urdu Christian Songs, Punjabi Christian Songs, Hindi Gospel Songs, Hindi Christian Devotional Songs, Hindi Christian Lyrics, Ernest Mall, Hindi Christmas Songs, Tamil Christian Songs, Hindi evangelist, Hindi Songs, Hindi Christian FM, Hindi Christian TV, Tamil Christian Song, Hindi Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs, Telugu Christian Songs, Telugu evangelist, Telugu Songs, Telugu Christian FM, Telugu Christian TV, Telugu Christian Devotions, Telugu Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs.