top of page

Yah
BY Rev. Daniel Paul

Abraham ka Prabhu

Mera nigehabaan hain

Har musibaton mein

Mera sahara hain tu

 

Yah ki stuti karo

 

Mein jeevan bhar Yahovah ki

Geet gaata rahunga

Jab tak main bana rahunga

Stuti karta rahunga

 

Yah ki stuti karo

 

Yahovah namra logon ko

Sambhalta hain

Toote man walon ko

Changa karta hain wo

 

Yah Ki Stuti Karo

 

Bridge:

Yahovah Rapha changa karne wala

Yahovah Nissi vijay dene wala

Yahovah Shalom shanti dene wala

Yahovah Rohi mera charwaha

 

Tu hain dhanya

Tu hain dhanya

Tu hain dhanya

Mera Prabhu

 

Yah ki stuti karo

GOD BLESS YOU ALL!

bottom of page