top of page

Khamosh Raaton Ki - Easy Piano/Keyboard Chords & Notes | Hindi Christmas Carol Songs | Yeshu Ke Geet

Updated: Dec 16, 2020

Download the Chords and Notes Chart of "Khamosh Raaton Ki"
Khamosh Raaton Ki - Easy Piano:Keyboard
.
Download • 725KB

Key: Ab

Chords: Ab, Db, Eb


CHORDS


CHORUS

Ab

KHAMOSH RATON KI THANDI HAWAON SE

Ab Db AAYEE FARISHTON KI MITHI AWAAZ,

Db Ab Db Ab PAIDA HUA PAIDA HUA PAIDA HUA PAIDA HUA,

Ab Db Ab MUKTIDATA HAMARA PAIDA HUA,

Ab Db Ab TARANHARA HAMARA PAIDA HUA (X2)

VERSE 1 Ab

FARISHTON NE AAKE ZAMEEN PE,

Ab Db GADARIYON KO DIYA ISHARA

Db Eb PAIDA HUA HAI MUNJI JO,

Eb Db Ab MILEGA TUMHE EK GOSHALA (2)

Ab Db Ab CHARWAHON NE BHI USKO SIJDA KIYA (2)
     


VERSE 2 Ab

DEKHO WHO PURAB DISHA SE,

Ab Db AAYE THEY TARE KE PEECHEY

Db Eb MAJUSI BHI SAR KO JHUKA KE,

Eb Db Ab SHIKSHAK YESHU KO HI MANE (2)

Ab Db Ab BUDHIMANO NE BHI USKO SIJDA KIYA (2)
   

 

NOTES


CHORUS

KHAMOSH RATON KI

Eb Eb Eb F Eb Eb Eb

THANDI HAWAON SE

Eb Eb Eb F Eb Eb Eb AAYEE FARISHTON KI MITHI AWAAZ,

Eb Ab C Eb Eb C Ab Eb Eb F PAIDA HUA PAIDA HUA PAIDA HUA PAIDA HUA,

Db F Db F F G F G F Eb MUKTIDATA HAMARA PAIDA HUA,

Ab C Eb Eb C Ab Ab Db Db F Eb TARANHARA HAMARA PAIDA HU (X2)

Ab C Eb Eb C Ab Ab Db Db F Eb

VERSE 1 FARISHTON NE AAKE ZAMEEN PE,

Eb Eb Eb Eb F Eb Db C Eb GADARIYON KO DIYA ISHARA

Eb Eb Ab C Eb Eb Eb Eb F PAIDA HUA HAI MUNJI JO,

Db Db C Db C Bb Bb G F G MILEGA TUMHE EK GOSHALA (2)

Eb Eb Eb Eb F Eb Db Eb C CHARWAHON NE BHI USKO SIJDA KIYA (2)
     

Ab C Eb Eb C Ab Ab Db Db F Eb


VERSE 2 DEKHO WHO PURAB DISHA SE,

Eb Eb Eb F Eb Db C Eb AAYE THEY TARE KE PEECHEY

Eb Ab C Eb Eb Eb Eb F MAJUSI BHI SAR KO JHUKA KE,

Db Db Db C Db C Bb Bb G SHIKSHAK YESHU KO HI MANE (2)

Eb Eb Eb F Eb Db Eb C BUDHIMANO NE BHI USKO SIJDA KIYA (2)
   

Ab C Eb Eb C Ab Ab Ab Db Db F EbComentarios


bottom of page