Search

Sang Tere - Chords & Notes Chart

Scale - D maj


CHORDS


Intro :

Bm G D


Verse 1 :

D G D

Ye kaisa pyaar hai tera

D G D

Ki aisa tune hai kiya

D G D Tera praan de diya

D G D Taaki jeeyu main sada


Pre-Chorus :

D Bm A Shaitan ko hara diya

D G A Paapon ko jhad se ukhaad diya

D A Mujhe gher liya naye geet se

D A Ab main jee utha nayi shakti se


Chorus :

D Peeche nahi mudunga

Bm A Haar nahi maanunga

D A Badta rahunga

D Sang tere


Verse 2 :

D G D Meri ore se ladega

D G D Kabhi haath na chodega

D G D Darr hata ke bal diya

D G D Jeet tune mujhe diya


Bridge :

Bm A G D Kehna hi kya hai KHUDA mere paksh mein

Bm A G D To kaun ab mera virodhi theherega


NOTES


Intro :

D A D F# E D

A D F# E D

A D F# E D E


Verse 1 :

Ye kaisa pyaar hai tera

B D F# G F# E D E F# Ki aisa tune hai kiya

B D F# G F# E D D Tera praan de diya

D F# G F# E D E F# Taaki jeeyu main sada

D F# G F# E D D


Pre-Chorus : Shaitan ko hara diya

A A D D E D F# F# G F# E Paapon ko jhad se ukhaad diya

A A D D D D D E D D Db D Db Mujhe gher liya naye geet se

A A F# E E E D D D D E B Db B A Ab main jee utha nayi shakti se

A A A F# E E E D D D D E D E


Chorus : Peeche nahi mudunga

E F# E D D D D Haar nahi maanunga

E F# E D D D D Db D Db Badta rahunga

E F# E D D D E D Db Sang tere

Db B D D


Verse 2 : Meri ore se ladega

D F# G F# E D F# Kabhi haath na chodega

D F# G F# E D D Darr hata ke bal diya

D F# G F# E D F# Jeet tune mujhe diya

D F# G F# E D D


Bridge : Kehna hi kya hai

D D E F# G F# E D E

KHUDA mere paksh mein

D G F# E D B D To kaun ab mera

D D E F# G F# E D E

virodhi theherega

D G F# D D D
1,817 views0 comments
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2014 Regi & Shawn Web Creations. All rights reserved. Yeshu Ke Geet

Tags : Hindi Christian Lyrics, Hindi Gospel Music, Christian Songs, Christian Videos, Urdu Christian Songs, Punjabi Christian Songs, Hindi Gospel Songs, Hindi Christian Devotional Songs, Hindi Christian Lyrics, Ernest Mall, Hindi Christmas Songs, Tamil Christian Songs, Hindi evangelist, Hindi Songs, Hindi Christian FM, Hindi Christian TV, Tamil Christian Song, Hindi Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs, Telugu Christian Songs, Telugu evangelist, Telugu Songs, Telugu Christian FM, Telugu Christian TV, Telugu Christian Devotions, Telugu Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs.