top of page

Stuti Aradhana Upar Jaati Hai - Easy Guitar Chords

Updated: Aug 6, 2021

Download the Chords Chart from here:

Stuti Aradhana Upar Jaati Hai
.pdf
Download PDF • 688KB

Strumming Pattern: D DUDUD DUDUD DU

Chords used: G, C, DVERSE 1

G C D

Stuti Aradhana upar jaati hai

D G

Ashish le kar neeche aati hai -2 

G C

Prabhu hamara kitna Mahan

C G

Dekho hum se karta hai pyar

G C

Prabhu hamara kitna Mahan

C G D

Dekho hum se karta hai pyar


CHORUS

G D G

Allelu Alleluia-2


VERSE 2

G C D Vinti aur Prarthan Upar jaati hai,

D G

Uttar le kar neeche aati hai -2

G C

Prabhu hamara kitna Mahan

C G

Dekho hum se karta hai pyar

G C

Prabhu hamara kitna Mahan

C G D

Dekho hum se karta hai pyar

CHORUS

G D G

Allelu Alleluia-2


VERSE 3

G C D

Siyon mein stuti teri baat johti hai

D G

Dhanyavad karna Us ki Mahima hoti hai -2

G C

Prabhu hamara kitna Mahan

C G

Dekho hum se karta hai pyar

G C

Prabhu hamara kitna Mahan

C G D

Dekho hum se karta hai pyar


CHORUS

G D G

Allelu Alleluia-220,085 views0 comments

Comments


bottom of page