Search

Stuti Aradhana Upar Jaati Hai - Easy Guitar Chords

Updated: Sep 16, 2020

Download the Chords Chart from here:

Stuti Aradhana Upar Jaati Hai
.pdf
Download PDF • 688KB

Strumming Pattern: D DUDUD DUDUD DU

Chords used: G, C, DVERSE 1

G C D

Stuti Aradhana upar jaati hai

D G

Ashish le kar neeche aati hai -2 

G C

Prabhu hamara kitna Mahan

C G

Dekho hum se karta hai pyar

G C

Prabhu hamara kitna Mahan

C G D

Dekho hum se karta hai pyar


CHORUS

G D G

Allelu Alleluia-2


VERSE 2

G C D Vinti aur Prarthan Upar jaati hai,

D G

Uttar le kar neeche aati hai -2

G C

Prabhu hamara kitna Mahan

C G

Dekho hum se karta hai pyar

G C

Prabhu hamara kitna Mahan

C G D

Dekho hum se karta hai pyar

CHORUS

G D G

Allelu Alleluia-2


VERSE 3

G C D

Siyon mein stuti teri baat johti hai

D G

Dhanyavad karna Us ki Mahima hoti hai -2

G C

Prabhu hamara kitna Mahan

C G

Dekho hum se karta hai pyar

G C

Prabhu hamara kitna Mahan

C G D

Dekho hum se karta hai pyar


CHORUS

G D G

Allelu Alleluia-21,542 views0 comments
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2014 Regi & Shawn Web Creations. All rights reserved. Yeshu Ke Geet

Tags : Hindi Christian Lyrics, Hindi Gospel Music, Christian Songs, Christian Videos, Urdu Christian Songs, Punjabi Christian Songs, Hindi Gospel Songs, Hindi Christian Devotional Songs, Hindi Christian Lyrics, Ernest Mall, Hindi Christmas Songs, Tamil Christian Songs, Hindi evangelist, Hindi Songs, Hindi Christian FM, Hindi Christian TV, Tamil Christian Song, Hindi Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs, Telugu Christian Songs, Telugu evangelist, Telugu Songs, Telugu Christian FM, Telugu Christian TV, Telugu Christian Devotions, Telugu Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs.