top of page

Yeshu ko main, sab kuchh deta - Easy Guitar Chords and Strumming Pattern | Yeshu Ke Geet


Download Chords Chart from here:

YESHU KO MAIN, SAB KUCHH DETA - EASY CHORDS CHART _ YESHU KE GEET
.pdf
Download PDF • 306KB
Chords: D, G, A, Bm

Strumming Pattern: DDD DUDUDD DU


CHORDS


Verse 1

D A

Yeshu ko main, sab kuchh deta,

Bm G A D sab kuch karta, hoon kurban,

D A Jeeonga main, roz masih mein,

Bm G A D

Us par rakhoonga iman


Chorus

D G

Sab main deta hoon,

A D sab main deta hoon,

D G Bm A Tujhee ko mubarak munji

D A D sab main deta hoon


Verse 2

D A

Yeshu ko main, sab kuchh deta,

Bm G A D jhukta tere, kadmo par

D A Chhorta sari, duniyadari,

Bm G A D mujhe bilkul, apna kar


Verse 3

D A

Yeshu ko main, sab kuchh deta,

Bm G A D mujhe le aur, apna kar

D A De makbooliyat, ki gawahi,

Bm G A D hoon main tera, sarasar


Verse 4

D A

Yeshu ko main, sab kuchh deta,

Bm G A D abhi uske, pak huzoor

D A Mujh mei bhar pyar aur kuwwat

Bm G A D barkato se, kar mamoor


Verse 5

D A

Yeshu ko main, sab kuchh deta,

Bm G A D ruh ki aag ab dil mei hai

D A Aah kamal nazat ki khushi,

Bm G A D sanna sanna, uski jai


2,055 views0 comments

Comments


bottom of page