top of page

Aashish Tujhse Chahte Hai - Easy Chords and Notes Chart | Yeshu Ke Geet

Updated: Aug 6, 2021

Download the Chords and Notes Chart from here:
Aashish Tujhse Chahte Hai
.pdf
Download PDF • 1.22MB

Scale: F maj

Chords Used: F, Bb, C


CHORDS


Chorus

F

Aashish Tujhse chahte hai,

Bb C Bb F he swargiya pita hum aate hai

Verse 1

F

Koi khubi hai na liyakat ,

Bb C F baksho humko apni takat

F Bb F Khali dilo ko late hai,

Bb C Bb F he swargiya pita hum aate hai

Verse 2

F

Humne bahut khatai ki hai,

Bb C F

rahe nikamme jafai ki hai

F Bb F Sharm se sar jhuk jate hai,

Bb C Bb F he swargiya pita hum aate hai

Verse 3

F

Tum ho shakti maan Prabhu ji,

Bb C F kudrat tumhari shaan Yeshuji

F Bb F Hamd o sana ham gaate hai, Bb C Bb F he swargiya pita hum aate hai


Verse 4

F

Bande ko tu kabhi na bhoole ,

Bb C F dukh sahe duniya mei tune

F Bb F usi pyar ko chahte hai, Bb C Bb F he swargiya pita hum aate hai


NOTES


Chorus

Aashish Tujhse chahte hai,

F C F G A G F G A C A G F he swargiya pita hum aate hai

A G F E D E C C D E G F


Verse 1

Koi khubi hai na liyakat ,

F F A F A C C C B D C baksho humko apni takat

Bb Bb Bb Bb Bb A G A C Bb A A Khali dilo ko late hai,

A A A A G A C Bb A G F he swargiya pita hum aate hai

A G F E D E C C D E G F


Verse 2

Humne bahut khatai ki hai,

F F A A F A C C B D C

rahe nikamme jafai ki hai

Bb Bb Bb Bb Bb Bb A G A C Bb A A Sharm se sar jhuk jate hai,

A A A A A G A C Bb A G F he swargiya pita hum aate hai

A G F E D E C C D E G F

Verse 3

Tum ho shakti maan Prabhu ji,

F F A F A C C C B D C kudrat tumhari shaan Yeshuji

Bb Bb Bb Bb Bb Bb A G A C Bb A A Hamd o sana ham gaate hai,

A A A A G A C Bb A G F he swargiya pita hum aate hai,

A G F E D E C C D E G F


Verse 4

Bande ko tu kabhi na bhoole ,

F F A F A C C C B D C dukh sahe duniya mei tune

Bb Bb Bb Bb Bb Bb A G A C Bb A A usi pyar ko chahte hai,

A A A G A C Bb A G F he swargiya pita hum aate hai

A G F E D E C C D E G F1,680 views0 comments

Comments


bottom of page