Search

Aashish Tujhse Chahte Hai - Easy Chords and Notes Chart | Yeshu Ke Geet

Download the Chords and Notes Chart from here:
Aashish Tujhse Chahte Hai
.pdf
Download PDF • 1.22MB

Scale: F maj

Chords Used: F, Bb, C


CHORDS


Chorus

F

Aashish Tujhse chahte hai,

Bb C Bb F he swargiya pita hum aate hai

Verse 1

F

Koi khubi hai na liyakat ,

Bb C F baksho humko apni takat

F Bb F Khali dilo ko late hai,

Bb C Bb F he swargiya pita hum aate hai

Verse 2

F

Humne bahut khatai ki hai,

Bb C F

rahe nikamme jafai ki hai

F Bb F Sharm se sar jhuk jate hai,

Bb C Bb F he swargiya pita hum aate hai

Verse 3

F

Tum ho shakti maan Prabhu ji,

Bb C F kudrat tumhari shaan Yeshuji

F Bb F Hamd o sana ham gaate hai, Bb C Bb F he swargiya pita hum aate hai


Verse 4

F

Bande ko tu kabhi na bhoole ,

Bb C F dukh sahe duniya mei tune

F Bb F usi pyar ko chahte hai, Bb C Bb F he swargiya pita hum aate hai


NOTES


Chorus

Aashish Tujhse chahte hai,

F C F G A G F G A C A G F he swargiya pita hum aate hai

A G F E D E C C D E G F


Verse 1

Koi khubi hai na liyakat ,

F F A F A C C C B D C baksho humko apni takat

Bb Bb Bb Bb Bb A G A C Bb A A Khali dilo ko late hai,

A A A A G A C Bb A G F he swargiya pita hum aate hai

A G F E D E C C D E G F


Verse 2

Humne bahut khatai ki hai,

F F A A F A C C B D C

rahe nikamme jafai ki hai

Bb Bb Bb Bb Bb Bb A G A C Bb A A Sharm se sar jhuk jate hai,

A A A A A G A C Bb A G F he swargiya pita hum aate hai

A G F E D E C C D E G F

Verse 3

Tum ho shakti maan Prabhu ji,

F F A F A C C C B D C kudrat tumhari shaan Yeshuji

Bb Bb Bb Bb Bb Bb A G A C Bb A A Hamd o sana ham gaate hai,

A A A A G A C Bb A G F he swargiya pita hum aate hai,

A G F E D E C C D E G F


Verse 4

Bande ko tu kabhi na bhoole ,

F F A F A C C C B D C dukh sahe duniya mei tune

Bb Bb Bb Bb Bb Bb A G A C Bb A A usi pyar ko chahte hai,

A A A G A C Bb A G F he swargiya pita hum aate hai

A G F E D E C C D E G F198 views0 comments
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2014 Regi & Shawn Web Creations. All rights reserved. Yeshu Ke Geet

Tags : Hindi Christian Lyrics, Hindi Gospel Music, Christian Songs, Christian Videos, Urdu Christian Songs, Punjabi Christian Songs, Hindi Gospel Songs, Hindi Christian Devotional Songs, Hindi Christian Lyrics, Ernest Mall, Hindi Christmas Songs, Tamil Christian Songs, Hindi evangelist, Hindi Songs, Hindi Christian FM, Hindi Christian TV, Tamil Christian Song, Hindi Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs, Telugu Christian Songs, Telugu evangelist, Telugu Songs, Telugu Christian FM, Telugu Christian TV, Telugu Christian Devotions, Telugu Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs.