top of page

Ho Teri Stuti - Chords & Notes Chart

Updated: Aug 6, 2021

Download the Chords and Notes Chart from here:


Ho Teri Stuti
.pdf
Download PDF • 943KB

Scale - Gm


CHORDS


Verse

Gm Cm

Ho teri stuti aur aradhana

Dm Gm Karta hu mein tujhse yeh prarthana

Gm Cm Mahima se teri tu is jagah ko bhar

Dm Gm Jo bhi tu chahe tu yahan par kar

Chorus

Gm Cm Dm Gm D

Hale-hallelujah-hallelujah-hallelu – (2)

Verse

Gm Cm

Karuna se teri naya din dikhata hai

Dm Gm Dhal banker meri mujhe bachata hai

Gm Cm Jab main pukaru tu daude aata hai

Dm Gm Jab main giru mujhe uthata hai Verse

Gm Cm

Sare jahan mein tujhsa koi nahi

Dm Gm Tujhko chod koyi prabhu hai hi nahi

Gm Cm Ghutne main teku bas tere saamne

Dm Gm Tu hai mera prabhu tu mera pita


NOTES


Verse


Ho teri stuti aur aradhana

D G A Bb Bb D Eb Eb D Eb D C

Karta hu mein tujhse yeh prarthana

C F G A A C D D Eb D

Mahima se teri tu is jagah ko bhar

D G A Bb Bb D Eb Eb Eb G Eb D C

Jo bhi tu chahe tu yahan par kar

C F G A A Bb A G A Bb A

Chorus


Hale-hallelujah-hallelujah-hallelu – (2)

G G A Bb A G G A Bb A F F A Bb A G F#

Verse


Karuna se teri naya din dikhata hai

D D G A Bb Bb D D Eb Eb Eb D Eb D C

Dhal banker meri mujhe bachata hai

C F G A A C D D D Eb D

Jab main pukaru tu daude aata hai

D G A Bb Bb D Eb Eb Eb G Eb D C

Jab main giru mujhe uthata hai

C F G A A Bb A G A Bb A


Verse

Sare jahan mein tujhsa koi nahi

D G A Bb Bb D D Eb Eb Eb D Eb D C

Tujhko chod koyi prabhu hai hi nahi

C F G A A C D D D Eb D

Ghutne main teku bas tere saamne

D G A Bb Bb D Eb Eb Eb G Eb D C

Tu hai mera prabhu tu mera pita

C F G A A A Bb A G A Bb A
18,547 views2 comments

2 Comments


maheshsalom00
maheshsalom00
Sep 08, 2021

thanks for pdf


Like

gamitr822
gamitr822
Aug 05, 2019

Plies new song


Like
bottom of page