Search

Ho Teri Stuti - Chords & Notes Chart

Updated: Sep 18, 2020

Download the Chords and Notes Chart from here:


Ho Teri Stuti
.pdf
Download PDF • 943KB

Scale - Gm


CHORDS


Verse

Gm Cm

Ho teri stuti aur aradhana

Dm Gm Karta hu mein tujhse yeh prarthana

Gm Cm Mahima se teri tu is jagah ko bhar

Dm Gm Jo bhi tu chahe tu yahan par kar

Chorus

Gm Cm Dm Gm D

Hale-hallelujah-hallelujah-hallelu – (2)

Verse

Gm Cm

Karuna se teri naya din dikhata hai

Dm Gm Dhal banker meri mujhe bachata hai

Gm Cm Jab main pukaru tu daude aata hai

Dm Gm Jab main giru mujhe uthata hai Verse

Gm Cm

Sare jahan mein tujhsa koi nahi

Dm Gm Tujhko chod koyi prabhu hai hi nahi

Gm Cm Ghutne main teku bas tere saamne

Dm Gm Tu hai mera prabhu tu mera pita


NOTES


Verse


Ho teri stuti aur aradhana

D G A Bb Bb D Eb Eb D Eb D C

Karta hu mein tujhse yeh prarthana

C F G A A C D D Eb D

Mahima se teri tu is jagah ko bhar

D G A Bb Bb D Eb Eb Eb G Eb D C

Jo bhi tu chahe tu yahan par kar

C F G A A Bb A G A Bb A

Chorus


Hale-hallelujah-hallelujah-hallelu – (2)

G G A Bb A G G A Bb A F F A Bb A G F#

Verse


Karuna se teri naya din dikhata hai

D D G A Bb Bb D D Eb Eb Eb D Eb D C

Dhal banker meri mujhe bachata hai

C F G A A C D D D Eb D

Jab main pukaru tu daude aata hai

D G A Bb Bb D Eb Eb Eb G Eb D C

Jab main giru mujhe uthata hai

C F G A A Bb A G A Bb A


Verse

Sare jahan mein tujhsa koi nahi

D G A Bb Bb D D Eb Eb Eb D Eb D C

Tujhko chod koyi prabhu hai hi nahi

C F G A A C D D D Eb D

Ghutne main teku bas tere saamne

D G A Bb Bb D Eb Eb Eb G Eb D C

Tu hai mera prabhu tu mera pita

C F G A A A Bb A G A Bb A4,112 views1 comment
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2014 Regi & Shawn Web Creations. All rights reserved. Yeshu Ke Geet

Tags : Hindi Christian Lyrics, Hindi Gospel Music, Christian Songs, Christian Videos, Urdu Christian Songs, Punjabi Christian Songs, Hindi Gospel Songs, Hindi Christian Devotional Songs, Hindi Christian Lyrics, Ernest Mall, Hindi Christmas Songs, Tamil Christian Songs, Hindi evangelist, Hindi Songs, Hindi Christian FM, Hindi Christian TV, Tamil Christian Song, Hindi Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs, Telugu Christian Songs, Telugu evangelist, Telugu Songs, Telugu Christian FM, Telugu Christian TV, Telugu Christian Devotions, Telugu Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs.