top of page

IBADAT KARO - Anil Kant | Easy Guitar Chords | Worship Songs 2021 | Gospel 2021 | Yeshu Ke Geet

Updated: Jun 17, 2021

Download the Chords Chart PDF from here:
IBADAT KARO – Anil Kant _ Easy Guitar Ch
.
Download • 774KB

Strumming Pattern: D DUDUDU

Chords: C, D, Em

CAPO: 3RD FRET

CHORDS


INTRO

C, D, Em (x2)


PRE-CHORUS

Em D

Aye duniya ke logo

Em D Unchi aawaz karo

C D Gaao khushi ke geet

C D Em Uska gungaan karo

CHORUS (TO START CHORUS USE STRUMMING: UDU)

D Em Ibadat karo uski Ibadat karo x2


INTERLUDE

STRUMMING: Em, C, D, Em x2

VERSE 1 Em C D Em

Yaad rakho ke wohi ek khuda hai

D C D Em hum ko ye jeewan usine diya hai

Em C D Em us charagaah se hum sab hai aae

D C D Em hum-do sanna ke hum geet gaye


PRE-CHORUS

Em D Rab ka tum shukar karo

Em D Unchi aawaz karo

C D Gaao khushi ke geet

C D Em Uska gungaan karo

CHORUS

D Em Ibadat karo uski Ibadat karo

VERSE 2 Em C D Em

Name khudawand kitna mubarakh

D C D Em Mera khudawand kitna bhala hai

Em C D Em Rehmat hai uski sadiyon puraani

D C D Em wafa ka azar se yahi silsila hai


PRE-CHORUS

Em D Us per imaan dharo

Em D Uske ghar aao chalo

C D

Gaao khushi ke geet

C D Em

Uska gungaan karo

CHORUS

D Em Ibadat karo uski Ibadat karo


9,459 views0 comments
bottom of page