Search

MERI ROOH KHUDA KI PYASI HAI - Chords & Notes Chart

Scale - F maj


CHORDS


Chorus

F Bb

Meri rooh khuda ki pyasi hai

F Meri rooh (x2)

F Jaise hirni paani ke

Bb naalon ko tarasti hai

F Meri rooh

F Dm Meri rooh khuda ki pyasi hai

C Meri rooh F Bb

Meri rooh khuda ki pyasi hai

F Meri rooh


Verse 1

F Bb

Raat aur din aasoon behte hain

F Bb Duniya wale sab kehte hain

C F Hai kaun kahan hai tera khuda F Bb

Kyun hai itna bechain yeh dil

F Bb Kyun jaan yeh girti jaati hai

C F Hoga kis din deedar tera

F Bb Kab hoga milna rubaru

C Meri rooh

F Bb

Meri rooh khuda ki pyasi hai

F Meri rooh


Verse 2 F Bb

Yardaan ki zameen se gaaunga

F Bb Kohe mizgaar se gaaunga

C F Geharaon se geharaon tak F Bb

Raat aur din hoga tera karam

F Bb Mein geet dua ke gaaunga

C F Woh mujhpe kare apni rehmat

F Bb Hai meri bus yeh arzoo

C Meri Rooh F Bb

Meri rooh khuda ki pyasi hai

F Meri rooh


Verse 3 F Bb

Dushman ki malamat teer si hai

F Bb Kyun uske zulm ka saug karoon

C F Chattaan hai meri mera khuda F Bb

Woh mujhse yeh hardam kehte hain

F Bb Hai kaun kahan hai tera khuda

C F Hoga kis din deedar tera

F Bb Mere toote dil ki aas hai tu

C Meri rooh F Bb

Meri rooh khuda ki pyasi hai

F Meri rooh

NOTES


Chorus

Meri rooh khuda ki pyasi hai

F G A Bb A G F G Bb C A G F Meri rooh (x2)

G F F Jaise hirni paani ke

A A A A A A A Bb A naalon ko tarasti hai

A G F D F A Bb Bb Bb Bb Meri rooh

A G C Meri rooh khuda ki pyasi hai

A G C C C C C F D Bb A Meri rooh

G F A G Meri rooh khuda ki pyasi hai

F G A Bb A G F G Bb C A G F Meri rooh

G F F

Verse 1

Raat aur din aasoon behte hain

A Bb A G F F E D C D D D Duniya wale sab kehte hain

A Bb A G F F E D C D D D Hai kaun kahan hai tera khuda

C E E E E F G E F F F F

Kyun hai itna bechain yeh dil

A Bb A G F F E D C D D D Kyun jaan yeh girti jaati hai

A Bb A G F F E D C D D D Hoga kis din deedar tera

C E E E E F G E F F F F

Kab hoga milna rubaru

A Bb A C C C C C F D Bb A Meri rooh

G F A G

Meri rooh khuda ki pyasi hai

F G A Bb A G F G Bb C A G F Meri rooh

G F F


Verse 2

Yardaan ki zameen se gaaunga

A Bb A G F F F E D C D D D Kohe mizgaar se gaaunga

A Bb A G F F F E D C D D D Geharaon se geharaon tak

C C E E E F G E F F F F

Raat aur din hoga tera karam

A Bb A G F F F E D C D D D D Mein geet dua ke gaaunga

A Bb A G F F F E D C D D D Woh mujhpe kare apni rehmat

C E E E E F G E F F F F

Hai meri bus yeh arzoo

A Bb A C C C C C C F D Bb A Meri Rooh

G F A G Meri rooh khuda ki pyasi hai

F G A Bb A G F G Bb C A G F Meri rooh

G F F Verse 3

Dushman ki malamat teer si hai

A Bb A G F F F E D C D D D D Kyun uske zulm ka saug karoon

A Bb A G F F F E D C D D D D Chattaan hai meri mera khuda

C E E E F G E F F F F

Woh mujhse yeh hardam kehte hain

A Bb A G F F F E D C D D D D Hai kaun kahan hai tera khuda

A Bb A G F F F E D C D D D D Hoga kis din deedar tera

C E E E E F G E F F F F Mere toote dil ki aas hai tu

A Bb A C C C C C C F D Bb A Meri rooh

G F A G Meri rooh khuda ki pyasi hai

F G A Bb A G F G Bb C A G F Meri rooh

G F F


1,369 views1 comment
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2014 Regi & Shawn Web Creations. All rights reserved. Yeshu Ke Geet

Tags : Hindi Christian Lyrics, Hindi Gospel Music, Christian Songs, Christian Videos, Urdu Christian Songs, Punjabi Christian Songs, Hindi Gospel Songs, Hindi Christian Devotional Songs, Hindi Christian Lyrics, Ernest Mall, Hindi Christmas Songs, Tamil Christian Songs, Hindi evangelist, Hindi Songs, Hindi Christian FM, Hindi Christian TV, Tamil Christian Song, Hindi Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs, Telugu Christian Songs, Telugu evangelist, Telugu Songs, Telugu Christian FM, Telugu Christian TV, Telugu Christian Devotions, Telugu Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs.