top of page

Pavitra Ati Pavitra Sthan Mein - Chords & Notes Chart

Updated: Aug 6, 2021

Scale - Am

CHORDS


Chorus

Am F G

Pavitra ati Pavitra sthan me

C le chal prabhu

Am F mujh ko tu apne lahu se

G C dho de mere prabhu


Dm Am tere samne jhukte hai

Dm Am sijda hum kerte hai

G aatma aur sachhai se

F G Am aaradhna kerte hai


Verse 1

Am

shudh jal chidhak de

G man ko mere badalde

F prarthna hai humari

G Am aatma se tu bher de

tere samne....


Verse 2

Am

Jitna mai tujh ko janu

G utna kareeb paun

F jitna mai tujh ko paaon

G Am utna he aashish paaon tere saamne...


NOTES


Chorus

Pavitra ati Pavitra sthan me

C B A B D C B A B A G

le chal prabhu

D D D E

mujh ko tu apne lahu se

C B A B D C B A dho de mere prabhu

G G D D D E

tere samne jhukte hai

G G F F F C C E E sijda hum kerte hai

G G F F F C C E E aatma aur sachhai se

B B B B B A C B aaradhna kerte hai

B C B G B A A A


Verse 1

shudh jal chidhak de

C C C C B B D C C man ko mere badalde

B B B B A C B B prarthna hai humari

D D D D C E D D aatma se tu bher de

B B G B A A A A tere samne....


Verse 2

Jitna mai tujh ko janu

C C C C C B B D C C utna kareeb paun

B B B B A A C B B jitna mai tujh ko paaon

D D D D D C C E DD utna he aashish paaon

B B B B G B A A A tere saamne...
17,207 views0 comments

Comments


bottom of page