top of page

Rajao Ka Raja Hai - राजाओं का राजा है | CHORDS & NOTES for Piano/Keyboard | Yeshu Ke Geet

Updated: Mar 9, 2022


Download the Chords Chart from here:

RAJAO KA RAJA HAI-EASY CHORDS AND NOTES CHART _ YESHU KE GEET
.pdf
Download PDF • 317KB

Key: C# min

Chords Used: C#m, F#m, B


CHORDS


Chorus

C#m F#m

Rajaon ka Raja hai

B C#m

Vo Prabhuon ka Prabhu Hai...(x2)


C#m F#m

Prabhu Yeshu Masih

B C#m

Prabhu Yeshu Masih

C#m F#m

Prabhu Yeshu Masih

B C#m

Prabhu Yeshu Masih


C#m F#m

Rajaon ka Raja hai

B C#m

Vo Prabhuon ka Prabhu Hai...(x2)


Verse 1

C#m

Shatru ko hara diya

C#m B

Sansaar ko jeet liya

B F#m

Mrityu se paar hokar

B C#m

Anant jeevan diya (x2)


C#m F#m

Vidhiyon ka vo lekh jo

B C#m

Virodh mein tha mita dala (x2)


Verse 2

C#m

Bulaye chune hue

C#m B

Hum vishvasiyon ke naam

B F#m

Jai pana hi hai

B C#m

Vachan ka hai yahowa (x2)


C#m F#m

Jab tak saans rahe

B C#m

Kare na hum vishraam (x2)NOTES


Chorus

Rajaon ka Raja hai

C# C# C# D# E G# F#

Vo Prabhuon ka Prabhu Hai...(x2)

F# B B B C# D# F# C#


Prabhu Yeshu Masih

G# C# B G# G# F#

Prabhu Yeshu Masih

D# D# F# A A G#

Prabhu Yeshu Masih

G# C# B G# G# F#

Prabhu Yeshu Masih

D# D# F# A A G# F# E D# C#


Rajaon ka Raja hai

C# C# C# D# E G# F#

Vo Prabhuon ka Prabhu Hai...(x2)

F# B B B C# D# F# C#


Verse 1

Shatru ko hara diya

C# C# C# B B C# C#

Sansaar ko jeet liya

G# C# C# C# B G# B B

Mrityu se paar hokar

B B B B A A F# A

Anant jeevan diya...(x2)

B B B D# D# C# C#


Vidhiyon ka vo lekh jo

G# C# C# B G# F# G# F# D#

Virodh mein tha mita dala...(x2)

D# B B B B C# D# B C#


Verse 2

Bulaye chune hue

G# C# C# B B C# C#

Hum vishvasiyon ke naam

C# G# C# C# B G# B B

Jai pana hi hai

B B B A F# A

Vachan ka hai yahowa (x2)

B B B B B D# D# C# C#


Jab tak saans rahe

G# C# C# B B G# G# F# G# F# D#

Kare na hum vishraam (x2)

D# B B B C# D# B C#

5,676 views4 comments
bottom of page