top of page

Shunya se leke tune mujhe(Anokha pyar hai tera) - Chords & Notes Chart

Updated: Aug 6, 2021

Download the Chords & Notes Chart from here:

Shunya se leke tune mujhe
.pdf
Download PDF • 692KB

Scale - G maj

Chords used - G maj, C maj, D maj


CHORDS


VERSE 1

G C G

Shunya se leke tune mujhe

G D

Rach liya apne hi roop mein

G C G

Prem kiya hai anant prem se

G D G

Diya putra meri mukti ke liye


CHORUS

G D

Anokha pyar hai tera

C G

Karunga stuti teri main sarvada

G C

Anokha pyar hai tera

G D G

Karunga stuti teri main sarvada


VERSE 2

G C G

Jag mei aaya YESHU Swarg chod ke

G D

Mera saara dand Seh liya usne

G C G

Kode kha ke krus utha ke YESHU ne

G D G

Mujhko mukti aur Changayee De di hai


CHORUS

G D

Anokha pyar hai tera

C G

Karunga stuti teri main sarvada

G C

Anokha pyar hai tera

G D G

Karunga stuti teri main sarvada


VERSE 3

G C G

Anna vastra aur sabhi ashishe

G D

Usne di mujhe bharpoori se

G C G

Khatro aur sab musibato se

G D G

Aankh ki putli jaise sambhala mujhe


CHORUS

G D

Anokha pyar hai tera

C G

Karunga stuti teri main sarvada

G C

Anokha pyar hai tera

G D G

Karunga stuti teri main sarvada


NOTES


VERSE 1

Shunya se leke tune mujhe G A B A G A G E D

Rach liya apne hi roop mein

G A B B C D C B A

Prem kiya hai anant prem se

G A B A G A A G E D

Diya putra meri mukti ke liye

G A B B A G A A F# A G


CHORUS

Anokha pyar hai tera

B B C D C B A

Karunga stuti teri main sarvada

A A B C C C C C B A C B

Anokha pyar hai tera

B B C D B A G

Karunga stuti teri main sarvada

G E Eb D D G B A F# A G


VERSE 2

Jag mei aaya YESHU Swarg chod ke

G A B B A G A A G E D

Mera saara dand Seh liya usne

G A B B B C D D C B A

Kode kha ke krus utha ke YESHU ne

G A B B A G A A G E D

Mujhko mukti aur Changayee De di hai

G A B B A G A A F# A G


CHORUS

Anokha pyar hai tera

B B C D C B A

Karunga stuti teri main sarvada

A A B C C C C C B A C B

Anokha pyar hai tera

B B C D B A G

Karunga stuti teri main sarvada

G E Eb D D G B A F# A G


VERSE 3

Anna vastra aur sabhi ashishe

G A B B A G A G E D

Usne di mujhe bharpoori se

G A B B C D C B A

Khatro aur sab musibato se

G A B A G A G E D

Aankh ki putli jaise sambhala mujhe

G A B B A G A A F# A G


CHORUS

Anokha pyar hai tera

B B C D C B A

Karunga stuti teri main sarvada

A A B C C C C C B A C B

Anokha pyar hai tera

B B C D B A G

Karunga stuti teri main sarvada

G E Eb D D G B A F# A G15,782 views0 comments

コメント


bottom of page