Search

Shunya se leke tune mujhe(Anokha pyar hai tera) - Chords & Notes Chart

Updated: Jun 26, 2020

Download the Chords & Notes Chart from here:

Shunya se leke tune mujhe
.pdf
Download PDF • 692KB

Scale - G maj

Chords used - G maj, C maj, D maj


CHORDS


VERSE 1

G C G

Shunya se leke tune mujhe

G D

Rach liya apne hi roop mein

G C G

Prem kiya hai anant prem se

G D G

Diya putra meri mukti ke liye


CHORUS

G D

Anokha pyar hai tera

C G

Karunga stuti teri main sarvada

G C

Anokha pyar hai tera

G D G

Karunga stuti teri main sarvada


VERSE 2

G C G

Jag mei aaya YESHU Swarg chod ke

G D

Mera saara dand Seh liya usne

G C G

Kode kha ke krus utha ke YESHU ne

G D G

Mujhko mukti aur Changayee De di hai


CHORUS

G D

Anokha pyar hai tera

C G

Karunga stuti teri main sarvada

G C

Anokha pyar hai tera

G D G

Karunga stuti teri main sarvada


VERSE 3

G C G

Anna vastra aur sabhi ashishe

G D

Usne di mujhe bharpoori se

G C G

Khatro aur sab musibato se

G D G

Aankh ki putli jaise sambhala mujhe


CHORUS

G D

Anokha pyar hai tera

C G

Karunga stuti teri main sarvada

G C

Anokha pyar hai tera

G D G

Karunga stuti teri main sarvada


NOTES


VERSE 1

Shunya se leke tune mujhe G A B A G A G E D

Rach liya apne hi roop mein

G A B B C D C B A

Prem kiya hai anant prem se

G A B A G A A G E D

Diya putra meri mukti ke liye

G A B B A G A A F# A G


CHORUS

Anokha pyar hai tera

B B C D C B A

Karunga stuti teri main sarvada

A A B C C C C C B A C B

Anokha pyar hai tera

B B C D B A G

Karunga stuti teri main sarvada

G E Eb D D G B A F# A G


VERSE 2

Jag mei aaya YESHU Swarg chod ke

G A B B A G A A G E D

Mera saara dand Seh liya usne

G A B B B C D D C B A

Kode kha ke krus utha ke YESHU ne

G A B B A G A A G E D

Mujhko mukti aur Changayee De di hai

G A B B A G A A F# A G


CHORUS

Anokha pyar hai tera

B B C D C B A

Karunga stuti teri main sarvada

A A B C C C C C B A C B

Anokha pyar hai tera

B B C D B A G

Karunga stuti teri main sarvada

G E Eb D D G B A F# A G


VERSE 3

Anna vastra aur sabhi ashishe

G A B B A G A G E D

Usne di mujhe bharpoori se

G A B B C D C B A

Khatro aur sab musibato se

G A B A G A G E D

Aankh ki putli jaise sambhala mujhe

G A B B A G A A F# A G


CHORUS

Anokha pyar hai tera

B B C D C B A

Karunga stuti teri main sarvada

A A B C C C C C B A C B

Anokha pyar hai tera

B B C D B A G

Karunga stuti teri main sarvada

G E Eb D D G B A F# A G1,702 views0 comments
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2014 Regi & Shawn Web Creations. All rights reserved. Yeshu Ke Geet

Tags : Hindi Christian Lyrics, Hindi Gospel Music, Christian Songs, Christian Videos, Urdu Christian Songs, Punjabi Christian Songs, Hindi Gospel Songs, Hindi Christian Devotional Songs, Hindi Christian Lyrics, Ernest Mall, Hindi Christmas Songs, Tamil Christian Songs, Hindi evangelist, Hindi Songs, Hindi Christian FM, Hindi Christian TV, Tamil Christian Song, Hindi Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs, Telugu Christian Songs, Telugu evangelist, Telugu Songs, Telugu Christian FM, Telugu Christian TV, Telugu Christian Devotions, Telugu Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs.