Search

Yahowa Yahowa Zinda Khuda - Easy Piano/Keyboard Chords | Jesus Song | Yeshu Ke Geet

Download the Chords and Notes Chart from here:

Yahowa Yahowa Zinda Khuda
.pdf
Download PDF • 700KB

Key: Dm

Chords: Dm, Am, A, Gm, C, F, G


CHORDS


INTRO

C Dm

Hallelujah, Hallelujah

C Dm

Hallelujah, Hallelujah


PRE-CHORUS

Dm

Yahowa, Yahowa, Yahowa, Yahowa

C Am Dm

Yahowa, Yahowa, Yahowa, Yahowa (x2)

Dm Gm C Dm Yahowa zinda khuda, wo hamara badshah (x2)

G A Dm Jo masih mei mujassam hua


CHORUS

Dm A Dm

Yahowa, Yahowa, Yahowa


VERSE 1

Dm A C Dm

Yahowa shama bhi tu, jo rehta saath saath

Dm A C Dm Yahowa aala bhi tu, mera chaupan saath saath (x2)

Gm F Jo bhi mangege, wo hi mil jayega,

Am Dm jo bhi dhoondhege, wo hi payenge (x2)

G A Dm Khatkhataye to khul jayega

VERSE 2

Dm A C Dm

He paak Yahowa nissi, tu jhanda kaum ka

Dm A C Dm Hei paak Yahowa shafa, tu shafi kaum ka (x2)

Gm F Tere peechhe chale, aur shak na kare

Am Dm tujh pe rakhe iman, aur masih meharban, (x2)

G A Dm Jo bhi chahe ho jayega


VERSE 3

Dm A C Dm

Tu hai yahowa yere, jo muhaiyyah karta hai

Dm A C Dm Tu hai Yahowa shalom, jo tasalli deta hai Gm F

Tune beta diya, sabko maaf kiya,

Am Dm Naya janm diya, rooh se bhar diya,

G A Dm Aaj shaitan jhuk jayega

NOTES


INTRO

Hallelujah, Hallelujah

A D F E , A C E D

Hallelujah, Hallelujah

A D F E , A C E D


TUNE

D, C, Bb, C, Bb, A, Bb, A, G, A, G, F, A, G, F, E, F, E, D


PRE-CHORUS

Yahowa, Yahowa, Yahowa, Yahowa

A A A, A A A, A Bb A, G A G F

Yahowa, Yahowa, Yahowa, Yahowa (x2)

G G G, G G G, G A F, E F E D Yahowa zinda khuda, wo hamara badshah (x2)

A D D A G A C Bb, G G G E G Bb A Jo masih mei mujassam hua

A A B B B Db Db E D


CHORUS

Yahowa, Yahowa, Yahowa

F E D, E E D Db, Db D D


VERSE 1

Yahowa shama bhi tu, jo rehta saath saath

A D D D E D Db, A C C Bb Bb A Yahowa aala bhi tu, mera chaupan saath saath (x2)

A D D D E D Db, A C C Bb Bb A Jo bhi mangege, wo hi mil jayega,

A A Bb G G, G G A F F F jo bhi dhoondhege, wo hi payenge (x2)

F F G E E, E E F D D Khatkhataye to khul jayega A A B B B Db E D


VERSE 2

He paak Yahowa nissi, tu jhanda kaum ka

A D D D E D Db, A C C Bb Bb A Hei paak Yahowa shafa, tu shafi kaum ka (x2)

A D D D E D Db, A C C Bb Bb A Tere peechhe chale, aur shak na kare

A A Bb Bb G G, G G A A G F tujh pe rakhe iman, aur masih meharban, (x2)

F F G G E E, E E F F D D Jo bhi chahe ho jayega

A A B B Db Db E D


VERSE 3

Tu hai yahowa yere, jo muhaiyyah karta hai

A D D D D E D Db, A A C C Bb Bb A Tu hai Yahowa shalom, jo tasalli deta hai A D D D D E D Db, A A C C Bb Bb A

Tune beta diya, sabko maaf kiya,

A A Bb Bb G G, G G A A G F Naya janm diya, rooh se bhar diya,

F F G G E E, E E F F D D Aaj shaitan jhuk jayega

A A B B B Db Db E D143 views0 comments
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

© 2014 Regi & Shawn Web Creations. All rights reserved. Yeshu Ke Geet

Tags : Hindi Christian Lyrics, Hindi Gospel Music, Christian Songs, Christian Videos, Urdu Christian Songs, Punjabi Christian Songs, Hindi Gospel Songs, Hindi Christian Devotional Songs, Hindi Christian Lyrics, Ernest Mall, Hindi Christmas Songs, Tamil Christian Songs, Hindi evangelist, Hindi Songs, Hindi Christian FM, Hindi Christian TV, Tamil Christian Song, Hindi Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs, Telugu Christian Songs, Telugu evangelist, Telugu Songs, Telugu Christian FM, Telugu Christian TV, Telugu Christian Devotions, Telugu Christian Links for Songs, Malayalam Christian Songs.