top of page

Yahowa Yahowa Zinda Khuda - Easy Piano/Keyboard Chords | Jesus Song | Yeshu Ke Geet

Updated: Aug 6, 2021

Download the Chords and Notes Chart from here:

Yahowa Yahowa Zinda Khuda
.pdf
Download PDF • 700KB

Key: Dm

Chords: Dm, Am, A, Gm, C, F, G


CHORDS


INTRO

C Dm

Hallelujah, Hallelujah

C Dm

Hallelujah, Hallelujah


PRE-CHORUS

Dm

Yahowa, Yahowa, Yahowa, Yahowa

C Am Dm

Yahowa, Yahowa, Yahowa, Yahowa (x2)

Dm Gm C Dm Yahowa zinda khuda, wo hamara badshah (x2)

G A Dm Jo masih mei mujassam hua


CHORUS

Dm A Dm

Yahowa, Yahowa, Yahowa


VERSE 1

Dm A C Dm

Yahowa shama bhi tu, jo rehta saath saath

Dm A C Dm Yahowa aala bhi tu, mera chaupan saath saath (x2)

Gm F Jo bhi mangege, wo hi mil jayega,

Am Dm jo bhi dhoondhege, wo hi payenge (x2)

G A Dm Khatkhataye to khul jayega

VERSE 2

Dm A C Dm

He paak Yahowa nissi, tu jhanda kaum ka

Dm A C Dm Hei paak Yahowa shafa, tu shafi kaum ka (x2)

Gm F Tere peechhe chale, aur shak na kare

Am Dm tujh pe rakhe iman, aur masih meharban, (x2)

G A Dm Jo bhi chahe ho jayega


VERSE 3

Dm A C Dm

Tu hai yahowa yere, jo muhaiyyah karta hai

Dm A C Dm Tu hai Yahowa shalom, jo tasalli deta hai Gm F

Tune beta diya, sabko maaf kiya,

Am Dm Naya janm diya, rooh se bhar diya,

G A Dm Aaj shaitan jhuk jayega

NOTES


INTRO

Hallelujah, Hallelujah

A D F E , A C E D

Hallelujah, Hallelujah

A D F E , A C E D


TUNE

D, C, Bb, C, Bb, A, Bb, A, G, A, G, F, A, G, F, E, F, E, D


PRE-CHORUS

Yahowa, Yahowa, Yahowa, Yahowa

A A A, A A A, A Bb A, G A G F

Yahowa, Yahowa, Yahowa, Yahowa (x2)

G G G, G G G, G A F, E F E D Yahowa zinda khuda, wo hamara badshah (x2)

A D D A G A C Bb, G G G E G Bb A Jo masih mei mujassam hua

A A B B B Db Db E D


CHORUS

Yahowa, Yahowa, Yahowa

F E D, E E D Db, Db D D


VERSE 1

Yahowa shama bhi tu, jo rehta saath saath

A D D D E D Db, A C C Bb Bb A Yahowa aala bhi tu, mera chaupan saath saath (x2)

A D D D E D Db, A C C Bb Bb A Jo bhi mangege, wo hi mil jayega,

A A Bb G G, G G A F F F jo bhi dhoondhege, wo hi payenge (x2)

F F G E E, E E F D D Khatkhataye to khul jayega A A B B B Db E D


VERSE 2

He paak Yahowa nissi, tu jhanda kaum ka

A D D D E D Db, A C C Bb Bb A Hei paak Yahowa shafa, tu shafi kaum ka (x2)

A D D D E D Db, A C C Bb Bb A Tere peechhe chale, aur shak na kare

A A Bb Bb G G, G G A A G F tujh pe rakhe iman, aur masih meharban, (x2)

F F G G E E, E E F F D D Jo bhi chahe ho jayega

A A B B Db Db E D


VERSE 3

Tu hai yahowa yere, jo muhaiyyah karta hai

A D D D D E D Db, A A C C Bb Bb A Tu hai Yahowa shalom, jo tasalli deta hai A D D D D E D Db, A A C C Bb Bb A

Tune beta diya, sabko maaf kiya,

A A Bb Bb G G, G G A A G F Naya janm diya, rooh se bhar diya,

F F G G E E, E E F F D D Aaj shaitan jhuk jayega

A A B B B Db Db E D4,901 views0 comments

Comments


bottom of page